برچسب: تنظیم رزولوشن و رفرش ریت مناسب مانیتور

عمومی خطای out of range مانیتور

خطای out of range مانیتور