پست پیشتاز و سفارشی

اعم از کلیه شهرها ، شهرستان ها ، دهستان ها و روستاها و کلیه بخش های طرف قرارداد با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

 

شرکتهای باربری مانند

جهان بار خلیج فارس ،دنابار ، ره آوران ،دشتی ترابر جنوب ، حامل بار ، ساحل بار ، سهند ،  لیان بار شاهین ، سیراف بار بوشهر ، ققنوس ساحل دریا ، فرد جنوب ، سهند ، تندرخش جنوب

 

تعاونی های اتوبوس رانی و مسافربری کلیه ترمینال ها