پرداخت الکترونیکی :

کاربران می توانند از طریق درگاه پرداخت الکترونیک بانک پارسیان توسط کلیه کارتهای عضو شتاب پرداخت خود را انجام دهند.

پرداخت مستقیم یا کارت به کارت :

کاربرانی که امکان پرداخت اینترنتی برای انها مقدور نیست ، می توانند مبلغ کالای خود را به شماره کارت مدیریت (درج شده در صفحه پرداخت) کارت به کارت کنند ، تا پس از تایید توسط مدیریت فروشگاه ، سفارش آماده و ارسال گردد.